Όροι Χρήσης

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη από τους ιστότοπους της εταιρείας SKG Cars Α.Ε. αποκαλούμενη εφεξής «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Αυτοί οι Όροι Χρήσης μπορεί να αλλάζουν από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώνουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου για τις αλλαγές αυτές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές των παρόντων Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της χρήσης των ιστοτόπων της Εταιρείας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας. Η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέσω του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες ενημερώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία SKG Cars Α.Ε. ενώ, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους. Ο δικτυακός τόπος καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες του αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των παρόντων όρων χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Ο δικτυακός τόπος δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί ή ο νόμος ή η αρμόδια αρχή το επιτάσσει. Η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης συνιστά συναίνεση του χρήστη των υπηρεσιών για γνωστοποίηση των μηνυμάτων του σε τρίτα πρόσωπα, επιστημονικούς συνεργάτες της εταιρείας, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών.

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο δικτυακός μας τόπος για το περιεχόμενό τους και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζουν ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Επίσης, ο δικτυακός τόπος δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους ούτε κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών ούτε και είναι σύμφωνος ή αποδέχεται μέρος αυτών.

3. ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του δικτυακού μας τόπου ευθύνεται απέναντι στον δικτυακό τόπο και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του της υπηρεσίας του δικτυακού τόπου με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

4. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο δικτυακός μας τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

5. Υποχρεώσεις Επισκέπτη

Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων, δηλώνετε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη δεσμευτικών συμβάσεων.

Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και εν γένει τις υπηρεσίες μας μόνο για την υποβολή θεμιτών ερωτημάτων ή/και κρατήσεων, να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες κρατήσεις (άλλως έχουμε το δικαίωμα να τις ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές) και να δηλώνετε με ορθότητα και ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα για την κράτησή σας ή τη σύμβαση μίσθωσης προσωπικά στοιχεία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία αποδέχεστε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για να επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Αποδέχεσθε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλον τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή του απορρήτου τρίτου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (π.χ. εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των άλλων χρηστών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τους παραπάνω όρους, διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα.

Αποδέχεσθε ότι δεν θα επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στο διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack). Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτουμε άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται ρητά, είτε εσείς είτε οποιοσδήποτε τρίτος, να χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε εφαρμογή ρομπότ, αράχνη, αναζήτησης ιστότοπου ή ανάκτησης ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή για την αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή ευρετηρίαση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.

Απαγορεύεται εν γένει κάθε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, καθώς και τη δυνατότητα άλλων χρηστών να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

6. Τα δικαιώματά μας.


-Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποτεδήποτε την παροχή των υπηρεσιών μας σε οποιονδήποτε και για κάθε λόγο.

-Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλο το περιεχόμενο των αναρτώμενων ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, γραφικών, κειμένων, διαθέσιμων υπηρεσιών και προϊόντων κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της SKG Cars A.E. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την SKG Cars A.E. ή/και τρίτους είναι αποκλειστικά εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της SKG Cars A.E. ή/και των τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

-Απαγορεύεται: α) να τροποποιείτε, να μεταφράζετε, να δημιουργείτε ή να επιχειρείτε να δημιουργήσετε παράγωγα αντίγραφα ή αντίγραφο του λογισμικού ή του δικτυακού τόπου, είτε στο σύνολο είτε σε μέρος του, β) η αποσυμπίληση (decompilation), η αποσυναρμολόγηση, η μετατροπή του τελικού κώδικα (object code) σε πηγαίο κώδικα (source code), γ) να διανείμετε, εκχωρήσετε, διαμοιράσετε, χρονομισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, εκμισθώσετε ή μεταβιβάσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το λογισμικό ή την ιστοσελίδα προς όφελός σας.

-Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και με οποιονδήποτε τρόπο, η αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, αναδιαμόρφωση, τροποποίηση, αποκάλυψη, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, εμφάνιση, λήψεις στιγμιότυπων, μεταφόρτωση ή η μετάδοση του υλικού που διατίθεται στην ιστοσελίδα, ούτε η πώληση ή εκχώρηση της χρήσης της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της SKG Cars A.E.. Αυτό δεν εμποδίζει τους χρήστες να χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα στο βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία ενός αντιγράφου μιας κράτησης.

-Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες τρίτων που τυχόν παρουσιάζονται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους. Η χρήση από εσάς λογισμικού τρίτου μέρους ή περιεχομένου που λαμβάνεται μέσω της SKG Cars A.E. δεν μεταφέρει σε εσάς δικαιώματα, τίτλους ή συμφέροντα. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα λογισμικό ή περιεχόμενο τρίτων που διατίθενται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά βάσει των όρων χρήσης ή της άδειας χρήσης του τρίτου μέρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ή τη συμφωνία άδειας χρήσης τρίτων μερών, μην κάνετε λήψη ή χρήση του λογισμικού ή του περιεχομένου τρίτου μέρους.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, θα πρέπει να διαγράψετε αμέσως οποιοδήποτε υλικό αποκτήθηκε παρανόμως.

7. Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Διατηρούμε επίσης παρουσία σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+. Οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρουμε μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται μέσω των λογαριασμών μας στα social media, υπόκεινται στους παρόντες Όρους, εκτός και εάν, ρητώς και εγγράφως, συμφωνηθεί άλλως.

8. Έγγραφη επικοινωνία.

Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή ενημερώσεις που σας αποστέλλουμε να έχουν έγγραφη μορφή. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική μορφή. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες αναρτώντας ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας. Για συμβατικούς λόγους, συμφωνείτε με αυτήν την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και λοιπές ανακοινώσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συνάδουν με κάθε νομική απαίτηση βάσει της οποίας αυτού του είδους η επικοινωνία πρέπει να γίνεται εγγράφως. Ο εν λόγω όρος δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

9. Ενημερωτικά emails (Newsletters).

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλουμε ενημερωτικά emails. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε.

Για την επιτυχή παράδοση των newsletters ουδεμία ευθύνη φέρουμε, αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service Providers).
Τα newsletters ενδέχεται να καταλήξουν στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam folder), οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά emails, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο που περιέχεται στο newsletter.

10. Περιορισμός υποχρεώσεων και ευθύνης.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη έναντι σας ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση στις υπηρεσίες ή/και τις τιμές.

Σε περίπτωση που δεν είστε νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης ή άλλου είδους κάρτας που χρησιμοποιείτε για την πραγματοποίηση κράτησης από την ιστοσελίδα μας, ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι του νόμιμου κατόχου της πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης ή άλλου τύπου κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για οποιαδήποτε συναλλαγή με την ιστοσελίδα μας. Εάν αποκαλυφθεί η παράνομη συμπεριφορά σας, οι παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες θα διακόπτονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, διατηρουμένων των νομίμων δικαιωμάτων μας σε αυτήν την περίπτωση.

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις που τυχόν υπάρχουν για την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.
Δεν εγγυόμαστε ότι οι υπηρεσίες μας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, θα είναι ασφαλείς ή δίχως καθυστερήσεις ή σφάλματα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη για τα οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών μας θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι οποιαδήποτε σφάλματα θα διορθωθούν ή ότι οι υπηρεσίες μας θα είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Δεν φέρουμε ευθύνη έναντι των χρηστών, των συνεργατών ή / και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση, αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης) οφειλόμενη σε: α) τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό μας τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου, β) τυχόν τεχνικά προβλήματα ή δυσλειτουργίες των Internet Service Providers, γ) επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή του χρήστη, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, δ) γεγονότα ανωτέρας βίας, και ε) παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας (λ.χ. φορολογικής, προστασίας προσωπικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ), που σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

11. Γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η SKG Cars A.E. δεν καθίσταται υπόλογη ή υπεύθυνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών της βάσει μιας σύμβασης, η οποία έχει προκληθεί από γεγονότα ανωτέρας βίας.

Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχό μας και περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής: α. Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συνδικαλιστικές δράσεις, β. Κοινωνική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο, γ. Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή, δ. Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, ε. Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, στ. Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί, ζ. Κάθε απεργία, βλάβη ή ατύχημα των ακτοπλοϊκών και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των λοιπών μέσων μεταφοράς.

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από οποιαδήποτε σύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να λήξει το γεγονός ανωτέρας βίας ή να βρούμε λύση με την οποία να καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της σύμβασης παρά το γεγονός ανωτέρας βίας.

12. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Η σύμβαση μίσθωσης αυτοκινήτου ανάμεσα σε εσάς και εμάς είναι δεσμευτική για αμφότερους όσο και για τους αντίστοιχους δικαιοδόχους και εκδοχείς μας. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε ή διαθέσετε με άλλο τρόπο μια σύμβαση, ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, αναθέσουμε με υπεργολαβία ή διαθέσουμε με άλλο τρόπο μια σύμβαση, ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτήν, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, κάθε τέτοια μεταβίβαση, εκχώρηση ή άλλου τύπου διάθεση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας ούτε ακυρώνει, μειώνει ή με άλλο τρόπο περιορίζει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση που ενδέχεται να σας έχουμε παράσχει.

13. Αποζημίωση.

Συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη σε περίπτωση που ασκηθεί εναντίον της SKG Cars A.E. οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση από οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και να την αποζημιώσετε για οποιαδήποτε έξοδα ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμοιβών δικηγόρων), τα οποία προκύπτουν από: α) τη χρήση της ιστοσελίδας μας, β) την ανταλλαγή οποιουδήποτε περιεχομένου που προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, γ) τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας στον υπολογιστή ή / και τους διακομιστές σας από εσάς και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο παρέχονται οι πληροφορίες, δ) παραβίαση των παρόντων Όρων, ε) πληροφορίες που έχετε στείλει, υποβάλει, παραλάβει ηλεκτρονικά, προβάλει, εκτυπώσει, μεταφορτώσει ή μεταδώσει μέσω της ιστοσελίδας ή στ) την παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή οντότητας. Είστε υπεύθυνοι για τις ενέργειές σας όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δαπανών που προκύπτουν για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, η SKG Cars A.E. θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον δικό της νομικό σύμβουλο.

14. Πρόσθετοι όροι.

Η αποτυχία μας να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε διάταξη των Όρων αυτών δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμά μας να το πράξουμε αργότερα.

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη, θα αντικατασταθεί με νέα, ενώ οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Οι παρόντες Όροι διατυπώθηκαν πρωτοτύπως στην ελληνική γλώσσα και ενδέχεται να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της μεταφρασμένης έκδοσης και της πρωτότυπης ελληνικής, η ελληνική υπερισχύει.

15. Τροποποίηση Όρων.

Οι παρόντες Όροι, μαζί με κάθε άλλο ρητά αναφερόμενο σε αυτούς έγγραφο, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της SKG Cars A.E. και των χρηστών αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε συμφωνίας ή σύμβασης, αντικαθιστώντας κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης, ανανέωσης ή κατάργησης οποιουδήποτε όρου περιέχεται στους παρόντες Όρους, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, μέσω της ιστοσελίδας μας ή όπως απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή των Όρων δεν καταλαμβάνει κρατήσεις στις οποίες έχετε ήδη προβεί.
Διευκρινίζεται ότι κάθε τυχόν τροποποίηση των Όρων δεν θα ισχύει αναδρομικά αλλά από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μετά τη θέση σε ισχύ οποιασδήποτε τροποποίησης, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους νέους Όρους. Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι και η Πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας ή καταρτίζεται η σύμβαση είναι και οι εφαρμοστέοι.

16. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας, η πραγματοποίηση κράτησης μέσω αυτής καθώς και οι συμβάσεις βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας ή τις εν λόγω συμβάσεις, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα, αυτών της Θεσσαλονίκης.

Call Now Button